Prosopografi

Prosopografi, genellikle meslek ya da konum itibarıyla tutarlılık gösteren kişilerden oluşan bir grubun biyografilerinin incelenmesi.1 Tarih bilimi alanında kullanılan bir yöntemdir. Biyografide araştırmacı tek kişi için veri toplarken, prosopografide çok sayıda kişinin yaşam hikâyesinden örüntüleri bulup çıkarmak gerekir.2 Prosopografi; incelediği grubun niteliğini, dinamiklerini, değişimini sistemli bir şekilde ele alan bir metot kullanmaktadır.3 Grup biyografisi oluşturmak için grubun ortak ve seçkinleştirici özellikleri ile farklı yönlerini irdelemektedir.4 Seçilen şahısların kökenleri, kariyerleri ve aile ilişkileri hakkında bilgi edinme amacını gütmektedir.5

Terime Türkçe öneriler

Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü'nde "topluluk yaşamöyküsü" karşılığı kullanılmıştır.6 Abdurrahman Atçıl, "müşterek biyografi” şeklinde Türkçeleştirmiştir.7

Kaynakça

1 Çavdar, Necati (2017). "Tarihsel Biyografi İnşasında Sübjektiflik Sorunu". Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 60. ISSN 1300-9052. DOI: 10.14222/Turkiyat3766

2 Türkiye’de Biyografi (Açık Oturum) - bisav.org.tr (arşiv bağlantısı: https://archive.is/XaLAD)

3 Çavdar, Necati (2017). "Tarihsel Biyografi İnşasında Sübjektiflik Sorunu". Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 60. ISSN 1300-9052. DOI: 10.14222/Turkiyat3766

4 Daşçıoğlu, Kemal. "Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Buldanlı Memurlar". Buldan Sempozyumu, Denizli, 23-24 Kasım 2006, s. 563

5 Alparslan, Metin (2006). "II. Murşili ve Dönemi". İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. s.138

6 "Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü: Sosyal Bilimler". Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2011. s.1142 . ISBN 978-9944-252-53-9

7 Türkiye’de Biyografi (Açık Oturum) - bisav.org.tr (arşiv bağlantısı: https://archive.is/XaLAD)


Kategori: Tarihyazımı


Wikidata:Q783287 Kısa bağlantı: https://cli.re/15Yd5z


  • Aksi belirtilmedikçe metnin kullanımı CC BY-SA 4.0 lisansı kapsamında uygundur. (görseller telif hakkına tabi olabilir)